Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Đào Tạo

Thứ bảy, 15:25 Ngày 14/10/2017.
Qualified Airline English Language Proficiency Examination Certificate
Thứ bảy, 15:09 Ngày 14/10/2017.
Certificate of Training for Air Traffic Control
Thứ bảy, 14:08 Ngày 14/10/2017.
ISO0001 Certificate
Thứ năm, 17:01 Ngày 12/10/2017.
Certificate of registration of professional education activities
Thứ năm, 16:43 Ngày 12/10/2017.
IATA CERTIFICATE
Thứ năm, 15:10 Ngày 12/10/2017.
Certificate of Training for Aviation Security Training Staff  
TOP