Đào Tạo Sau Đại Học

Đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh

(Tải CTĐT thạc sĩ QTKD)

Thời gian đào tạo: 2 năm

CTĐT thạc sĩ QTKD định hướng ứng dụng phục vụ cho ngành hàng không và cho xã hội. Học viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng liên quan đến hoạt động QTKD để có thể làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; nghi cứu và vận dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế hoạt động QTKD.

TOP