Chương trình đào tạo/luyện thi TOEIC

1. Đào tạo Toeic

Chương trình đào tạo TOEIC có thời gian học là 12 tháng trong đó có: 10 tháng học tiếng Anh giao tiếp theo định hướng thi TOEIC + 2 tháng bồi dưỡng kỹ năng làm bài thi TOEIC.

Học sinh, sinh viên khi học TOEIC tại trung tâm được những quyền lợi như sau:

  • Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của Học viện Hàng Không Việt Nam.
  • Chương trình tiếng Anh ngoại khóa.
  • Các lớp kỹ năng trả lời phỏng vấn, xử lý tình huống bằng tiếng Anh.
  • Kỹ năng mềm trả lời phỏng vấn lưu loát trước nhà tuyển dụng.

 

Đăc biệt: Học viên học tại A.L.I được miễn học, miễn thi, chuyển đổi kết quả ( điểm TOEIC) sang điểm học phần tiếng Anh cơ bản chính khóa tại Học viện Hàng Không Việt Nam.( theo Quyết định số : 644/QĐ-HVHKVN, xem quyết định tại đây).

Để được nhận bằng tốt nghiệp, học sinh, sinh viên phải đạt chuẩn Tiếng Anh TOEIC đầu ra theo quy định của Học viện Hàng Không Việt Nam như sau:

ali 01

[28-07-2015_13.49.21]a_(1) (1) (1)

ali 02

2.Luyện thi TOEIC

Chương trình luyện thi TOEIC có thời gian là 1 tháng, với tổng số giờ học là 108 giờ, giúp học viên có khả năng làm bài TOEIC cách chính xác và hiệu quả nhất.

TOP