Chương trình đào tạo anh văn chuyên ngành

Chương trình đào tạo anh văn chuyên ngành gồm có 2 phần là chương trình đào tạo tiếng Anh hàng không và chương trình đào tạo Tiếng Anh nghiệp vụ Nghề ngắn hạn.

1. Chương trình đào tạo tiếng Anh hàng không

Chương trình đào tạo tiếng Anh hàng không gồm có:

 • Tiếng Anh cho Học viên phi công (Bridge Courses)
 • Tiếng Anh phi công (ICAO Level 4)
 • Tiếng Anh cho sinh viên ngành Quản lý hoạt động bay (Bridge Courses)
 • Tiếng Anh cho Kiểm soát viên không lưu (ICAO Level 4)
 • Các khóa học tiếng Anh theo nhu cầu của  khách hàng

 

2. Chương trình đào tạo tiếng Anh nghiệp vụ Nghề ngắn hạn

Chương trình đào tạo tiếng Anh nghiệp vụ Nghề ngắn hạn gồm có:

 • Tiếp viên Hàng Không (English for Cabin Attendant, TOEIC) theo chuẩn IATA
 • Nhân viên phục vụ hàng hóa Hàng không (Air Cargo English)
 • Nhân viên phục vụ hành khách (Passenger Service English)
 • Nhân viên đặt chỗ, bán vé máy bay (English Communication For Ticket Agents)
 • Kỹ sư, nhân viên kỹ thuật máy bay (English For Aircraft Technicians)
 • Nhân viên an ninh hàng không (English for Aviation Security Staff) theo chuẩn IATA
TOP