Thông báo tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu kiến thức: “Hội nhập ASEAN – Cơ hội và thách thức đối với thanh niên”

Thứ năm, 09:00 Ngày 12/11/2015.

Trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, các bạn sinh viên học sinh sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định mình, được làm việc trong môi trường năng động và học hỏi cùng với bạn bè trong khu vực, nhưng song song đó là thách thức đặt ra cho lực lượng lao động trẻ của Việt Nam.

Nhằm trang bị thêm thông tin, kiến thức cho các bạn đoàn viên thanh niên về vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và kinh tế của các nước ASEAN, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cụm khu vực phía Nam phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu kiến thức: “Hội nhập ASEAN – Cơ hội và thách thức đối với thanh niên” năm 2015, đơn vị thường trực tổ chức là Đoàn Học viện Hành chính quốc gia.

Ban chấp hành Đoàn Học viện thông báo đến tất cả các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên học sinh của Học viện đăng ký tài khoản và tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến vào lúc 16:00 đến 16:30Thứ 6 hàng tuần từ ngày 6/11/2015 đến 27/11/2015 (lưu ý: các bạn đoàn viên thanh niên truy cập website: www.svhanhchinh.vn đăng ký tài khoản trước khi mở đề thi vào lúc 16:00 Thứ 6 hàng tuần) (hoặc www.online.svhanhchinh.vn)

Chi tiết trong các văn bản đính kèm sau:

Thông báo triển khai hội thi của Đoàn Khối cụm khu vực phía Nam: TB trien khai Hoi thi Asean

Danh mục tài liệu tham khảo: Danh mục tài liệu tham khảo

Hướng dẫn thi trực tuyến: Hướng dẫn thi trực tuyến

1349887418_7318

TOP