Thông báo hội thảo truyền thông về nghề tiếp viên hàng không

Thứ ba, 09:04 Ngày 29/03/2016.

Học viện Hàng không Việt Nam phối hợp với Đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines tổ chức Hội thảo truyền thông về nghề Tiếp viên hàng không  cho các bạn sinh viên, học sinh của Học viện.

Ban chấp hành Đoàn Học viện thông báo đến các bạn có nhu cầu và quan tâm đến nghề tiếp viên hàng không có thể đến tham dự vào thời gian, địa điểm như sau:

– Thời gian: 08:00, thứ sáu, ngày 01/04/2016

– Địa điểm: Phòng G506, cơ sở 2, Học viện Hàng không Việt Nam.

Chi tiết trong file đính kèm: HỘI THẢO NGHỀ TIẾP VIÊN

TOP