Thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh Thạc sĩ chuyên ngành QTKD đợt 1, năm 2016

Thứ tư, 08:06 Ngày 18/05/2016.

Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩchuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 1, năm 2016, như sau:

Số
TT
HỌ VÀ TÊN NGÀY 
SINH
GIỚI 
TÍNH
MÔN THI GHI CHÚ
1 Trần Đức Anh 15.09.1991 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
2 Phùng Phương Anh 09.06.1989 Nữ Toán, Quản trị học, Anh văn  
3 Nguyễn Việt Cường 11.01.1987 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
4 Trần Chiến 20.12.1987 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
5 Nguyễn Thành Chung 07.09.1976 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
6 Nguyễn Tiến Dũng 08.03.1980 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
7 Vũ Thế Dũng 12.08.1988 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
8 Võ Hoàng Giang 23.12,1990 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
9 Hà Lê Kim 03.01.1985 Nữ Toán, Quản trị học, Anh văn  
10 Phạm Tuyết 25.05.1976 Nữ Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
11 Thái Minh Hải 04.12.1984 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
12 Lâm Hồng Hải 13.04.1976 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
13 Đinh Tuấn Hiếu 08.06.1987 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
14 Nguyễn Thị Trúc Huyền 15.06.1991 Nữ Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
15 Phạm Quang Hưng 18.06.1976 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
16 Nguyễn Phước Đăng Khoa 12.01.1993 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
17 Bùi Thị Hồng Nhung 01.07.1992 Nữ Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
18 Phạm Thanh Phong 20.10.1974 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
19 Ngô Đức Phước 22.04.1990 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
20 Ngô Trần Anh Quân 25.11.1984 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
21 Mai Thanh Sơn 14.01.1974 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
22 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 21.07.1991 Nữ Toán, Quản trị học, Anh văn  
23 Trần Thanh Tâm 18.06.1982 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
24 Phạm Văn Tân 27.03.1983 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
25 Trần Xuân Tình 02.09.1977 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
26 Trần Văn Toàn 28.11.1978 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
27 Phạm Minh Tuấn 16.11.1990 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
28 Lương Đắc Tường 03.02.1986 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
29 Nguyễn Lê Thành 14.03.1988 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
30 Lê Trường Thành 11.08.1974 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
31 Huỳnh Ngọc Thiều 24.03.1974 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
32 Phùng Thị Minh Thu 09.08.1988 Nữ Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
33 Phan Lê Ngọc Trân 13.04.1992 Nữ Toán, Quản trị học, Anh văn  
34 Nguyễn Minh Trí 07.11.1990 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
35 Lê Thị Ngọc Uyên 03.05.1987 Nữ Toán, Quản trị học, Anh văn  
36 Nguyễn Thị Cẩm Uyên 06.12.1991 Nữ Toán, Quản trị học, Anh văn  
37 Phan Thanh Văn 24.01,1987 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
38 Lê Quang Vinh 17.10.1983 Nam Toán, Quản trị học Miễn Anh văn
39 Nông Thành Vinh 19.02.1987 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
40 Dương 17.06.1983 Nam Toán, Quản trị học, Anh văn  
41 Lê Thị Ngọc Yến 24.01.1990 Nữ Toán, Quản trị học, Anh văn  

Trân trọng./.

TOP