Thông báo bình chọn đoàn viên ưu tú năm học 2014 – 2015

Thứ năm, 09:01 Ngày 03/12/2015.

Nhằm hướng dẫn các chi Đoàn thực hiện bình chọn Đoàn viên ưu tú để giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Hàng không Việt Nam thông báo hướng dẫn thực hiện nội dung này như sau: THÔNG BÁO BÌNH CHỌN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ 2014-2015

Thời gian thực hiện:

Các chi đoàn tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú theo các yêu cầu, nộp danh sách (theo mẫu đính kèm thông báo) về BCH Đoàn Khoa trước ngày 15/12/2015

Các Đoàn Khoa họp thống nhất danh sách và nộp về BCH Đoàn Học viện cho đồng chí Cáp Thị Bích (bichct@vaa.edu.vn) trước 20/12/2015.

Ban chấp hành Đoàn Học viện tổng hợp danh sách, báo cáo Đảng ủy và sẽ công bố danh sách Đoàn viên ưu tú, thông báo thời gian và địa điểm học lớp đối tượng Đảng trước ngày 25/12/2015.

Trân trọng thông báo./.

TOP