THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ PHỤC VỤ

Thứ hai, 08:32 Ngày 13/06/2016.

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của sinh viên trong thời gian thi học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Từ 13/6 đến 29/6Phòng Đọc 1 thư viện tại cơ sở Cộng Hòa mở cửa phục vụ từ 7g – 21g

(Trừ thứ 7, Chủ nhật và thời gian cán bộ thư viện tham gia công tác coi thi)

TOP