THÔNG BÁO HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT 2 – NĂM 2016

Thứ năm, 08:07 Ngày 11/08/2016.

Học viện Hàng không Việt Nam thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức và ôn thi cho kỳ tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2016 như sau:

I/ Kế hoạch học bổ sung kiến thức

1. Thời gian nhận đăng ký: từ 15/08/2016 đến 15/09/2016

2. Hình thức nhận đăng ký

+ Trực tiếp: tại phòng A.10, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

+ Qua email: daotao@vaa.edu.vn

3. Nội dung đăng ký học bổ sung kiến thức

– Họ và tên.

– Ngày tháng năm sinh.

– Học phần đăng ký học bổ sung.

(Lưu ý: Học viên đăng ký qua email, sau khi đăng ký xong đến đóng tiền học phí và mang biên lai thu tiền sang phòng A.10 để có tên trong danh sách lớp).

4. Địa điểm đóng học phí: Phòng Tài chính Kế toán, A.02, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

5. Lịch học bổ sung kiến thức dự kiến của 8 học phần:

TT Học phần Số tiết Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Kinh tế vi mô 45 2 Tối 05.09.2016 24.10.2016
2 Marketing căn bản 45 3 Tối 06.09.2016 25.10.2016
3 Quản trị học 45 4 Tối 07.09.2016 26.10.2016
4 Kinh tế vĩ mô 45 5 Tối 08.09.2016 27.10.2016
5 Quản trị nguồn nhân lực 45 6 Tối 09.09.2016 28.10.2016
6 Nguyên lý kế toán 45 7 Sáng 10.09.2016 29.10.2016
7 Quản trị tài chính 45 7 Chiều 10.09.2016 29.10.2016
8 Quản trị chiến lược 45 7 Tối 10.09.2016 29.10.2016

6. Các học phần được chấp nhận không phải học bổ sung kiến thức

STT Học phần yêu cầu bổ sung kiến thức Học phần đã học của thí sinh được chấp nhân
Tên học phần/môn học Số TC hoặc ĐVHT tối thiểu
1. Quản trị học Quản trị học 3 ĐVHT hoặc 2TC
2. Marketing căn bản MarketingMarketing kinh doanh căn bản

 

Marketing căn bản

Quản trị Marketing

3 ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC

 

3ĐVHT hoặc 2TC

3 ĐVHT hoặc 2TC

3. Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nhân lựcQuản lý nguồn nhân lực xã hội

 

Quản lý nhân sự

Quản trị nhân sự

3 ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC

 

3ĐVHT hoặc 2TC

3 ĐVHT hoặc 2TC

4. Kinh tế vi môKinh tế vĩ mô Lý thuyết kinh tếKinh tế học thế giới

 

Kinh tế học

6 ĐVHT hoặc 4TC6 ĐVHT hoặc 4TC

 

6 ĐVHT hoặc 4TC

5. Quản trị chiến lược Quản lý chiến lượcQuản trị chiến lược 3 ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC
6. Nguyên lý kế toán Bằng đại học kế toánKế toán 3 ĐVHT hoặc 2TC
7. Quản trị tài chính Tài chính doanh nghiệpQuản lý tài chính 3 ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC

II/ Kế hoạch học ôn thi

TT Học phần Số tiết Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Toán kinh tế 45 Chủ nhật Sáng 11.09.2016 30.10.2016
2 Tiếng Anh 45 Chủ nhật Chiều 11.09.2016 30.10.2016
3 Quản trị học 45 4 Tối 07.09.2016 26.10.2016

– Địa điểm học: phòng B.005, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

– Thời gian học:    + Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

+ Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00

+ Buổi tối từ 17h45 đến 21h30

TOP