THÔNG BÁO HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH QTKD ĐỢT 1- NĂM 2017

Thứ tư, 08:54 Ngày 15/02/2017.

Học viện Hàng không Việt Nam thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức cho kỳ tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Thời gian và hình thức nhận đăng ký

- Thời gian nhận đăng ký: từ 06/2/2017 đến 31/3/2017

- Hình thức nhận đăng ký

+ Trực tiếp: Bộ phận tuyển sinh tại phòng A.12, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: 08.38424762

+ Qua email: tuyensinh@vaa.edu.vn

2. Nội dung đăng ký học bổ sung kiến thức

- Họ và tên.

- Ngày tháng năm sinh.

- Học phần đăng ký học bổ sung.

(Lưu ý: Học viên đăng ký qua email, sau khi đăng ký xong đến đóng tiền học phí và mang biên lai thu tiền sang phòng A.12 để có tên trong danh sách lớp).

3. Địa điểm đóng học phí: Phòng Tài chính Kế toán, A.02, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Lịch học bổ sung kiến thức dự kiến của 8 học phần:

TT

Học phần

Số tiết

Thứ

Buổi

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

Kinh tế vi mô

45

2

Tối

20.02.2017

03.04.2017

Chủ nhật

Sáng

19.02.2017 và 26.02.2017

2

Marketing căn bản

45

3

Tối

21.02.2017

04.04.2017

Chủ nhật

Sáng

05.03.2017 và 12.03.2017

3

Quản trị học

45

4

Tối

22.02.2017

05.04.2017

Chủ nhật

Sáng

19.03.2017 và 26.03.2017

4

Kinh tế vĩ mô

45

5

Tối

23.02.2017

06.04.2017

Chủ nhật

Chiều

19.02.2017 và 26.02.2017

5

Quản trị nguồn nhân lực

45

6

Tối

24.02.2017

07.04.2017

Chủ nhật

Chiều

05.03.2017 và 12.03.2017

6

Nguyên lý kế toán

45

7

Sáng

25.02.2017

08.04.2017

Chủ nhật

Chiều

19.03.2017 và 26.03.2017

7

Quản trị tài chính

45

7

Chiều

25.02.2017

08.04.2017

Chủ nhật

Tối

19.02.2017 và 26.02.2017

8

Quản trị chiến lược

45

7

Tối

25.02.2017

08.04.2017

Chủ nhật

Tối

05.03.2017 và 12.03.2017

          - Địa điểm học: phòng B.105, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

          - Thời gian học:              + Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

                                      + Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00

                                      + Buổi tối từ 17h45 đến 21h30

5. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

- Đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học có ngành học gần với ngành QTKD (nhóm ngành Kinh doanh trong danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III), tùy theo chương trình đào tạo cụ thể đã học, phải bổ sung kiến thức với chương trình từ 1 đến 5 học phần (15 tín chỉ):

+ Quản trị học                  3 tín chỉ            + Marketing căn bản 3 tín chỉ

+ Quản trị tài chính           3 tín chỉ            + Quản trị chiến lược  3 tín chỉ

+ Quản trị Nguồn nhân lực 3 tín chỉ

- Đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học có ngành học khác với ngành QTKD, tùy theo chương trình đào tạo cụ thể đã học, phải bổ sung kiến thức với chương trình từ 1 đến 8 học phần (24 tín chỉ):  

+ Kinh tế vi mô                 3 tín chỉ            + Kinh tế vĩ mô          3 tín chỉ

+ Quản trị học                   3 tín chỉ            + Marketing căn bản  3 tín chỉ

+ Nguyên lý Kế toán         3 tín chỉ            + Quản trị tài chính    3 tín chỉ

+ Quản trị Nguồn nhân lực 3 tín chỉ            + Quản trị chiến lược  3 tín chỉ

6. Các học phần được chấp nhận không phải học bổ sung kiến thức

Số

TT

Học phần yêu cầu bổ sung kiến thức

Học phần đã học của thí sinh được chấp nhân

Tên học phần/môn học

Số ĐVHT hoặc TC tối thiểu

1.

Quản trị học

Quản trị học

3 ĐVHT hoặc 2TC

2.

Marketing căn bản

Marketing

Marketing kinh doanh căn bản

Marketing căn bản

Quản trị Marketing

3 ĐVHT hoặc 2TC

3.

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực xã hội

Quản lý nhân sự

Quản trị nhân sự

3 ĐVHT hoặc 2TC

4.

Kinh tế vi mô 

Kinh tế vĩ mô

Lý thuyết kinh tế

Kinh tế học thế giới

Kinh tế học

6 ĐVHT hoặc 4TC

5.

Quản trị chiến lược

Quản lý chiến lược

Quản trị chiến lược

3 ĐVHT hoặc 2TC

6.

Nguyên lý kế toán

Bằng đại học kế kế toán

Kế toán

3 ĐVHT hoặc 2TC

 

7.

Quản trị tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Quản lý tài chính

3 ĐVHT hoặc 2TC

 

TOP