Thư Viện

THÔNG BÁO GIẢM GIÁ BÁN GIÁO TRÌNH

Thứ sáu, 14:08 Ngày 10/03/2017.

Để hỗ trợ sinh viên có điều kiện trang bị đầy đủ giáo trình học tập, nghiên cứu. 

Phòng KHCN đã đề xuất giảm giá bán giáo trình 70% tất cả 21 giáo trình do Học viện xuất bản và đã được sự đồng ý của Giám đốc HVHKVN. Từ 9/3/2017, Thư viện sẽ bán giáo trình theo giá đã giảm 70% (có danh mục giáo trình và giá bán kèm theo). Thư viện xin thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn học viện.

STT

TÊN GIÁO TRÌNH

TÁC GIẢ

GIÁ TIỀN

 

GIÁ BÁN

 

1

Phân tích kinh tế Hàng không

TS.Dương Cao Thái Nguyên

TSKH. Hoàng Minh Chính

37.000 vnđ

11.000đ

2

Quản trị nguồn nhân lực Hàng không

TS. Dương Cao Thái Nguyên

TSKH. Hoàng Minh Chính

32.000 vnđ

9.500đ

3

Kế hoạch hóa chiến lược ngành Hàng không Dân dụng

TS. Dương Cao Thái Nguyên

TSKH. Hoàng Minh Chính

30.000 vnđ

9.000đ

4

Quản trị khai thác Hàng không Dân dụng

TS. Dương Cao Thái Nguyên

TSKH. Hoàng Minh Chính

34.000 vnđ

10.000đ

5

Giáo trình quản trị Hàng không

TS. Dương Cao Thái Nguyên

TSKH. Hoàng Minh Chính

TS. Chu Hoàng Hà

85.000 vnđ

25.500đ

6

Giáo trình quản trị tài chính

TS. Nguyễn Quốc Khánh

TS. Chu Hoàng Hà

154.500 vnđ

46.500đ

7

Giáo trình Marketing Hàng không

TS. Dương Cao Thái Nguyên

TS. Nguyễn Hải Quang

TS. Chu Hoàng Hà

75.000 vnđ

22.500đ

8

Giáo trình kinh tế vân tải Hàng không

TS. Nguyễn Hải Quang

TS. Chu Hoàng Hà

TS. Trương Quang Dũng

80.500 vnđ

24.500đ

9

Giáo trình khái quát về Hàng không Dân dụng

TS. Dương Cao Thái Nguyên

TS. Nguyễn Hải Quang

TS. Chu Hoàng Hà

62.500 vnđ

18.500đ

10

Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

TS. Nguyễn Quốc Khánh

TS. Dương Cao Thái Nguyên

148.500 vnđ

44.500đ

11

Giáo trình hoạt động khai thác mặt đất tại cảng Hàng không

TS. Dương Cao Thái Nguyên

KS. Nguyễn Quang Sơn

ThS. Vương Thanh Huyền

148.500 vnđ

44.500đ

12

Giáo trình quy hoạch cảng Hàng không – Sân bay

TS. Chu Hoàng Hà

TS. Nguyễn Duy Đồng

ThS. Phạm Văn Tới

ThS. Trần Quang Minh

ThS. Phùng Thế Tám

ThS.Nguyễn Trung Vinh

138.500 vnđ

41.500đ

13

Giáo trình cơ sở hạ tầng cảng Hàng không – Sân bay

TS. Dương Cao Thái Nguyên

TS. Chu Hoàng Hà

KS. Nguyễn Hữu Thuận

128.500 vnđ

38.500đ

14

Giáo trình mạch điện tử tương tự

TS. Hồ Bá Ngọc (cb)

ThS. Tạ Công Đức

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

98.500đ

29.500đ

15

Giáo trình quản trị hãng hàng không

TS. Nguyễn Hải Quang (cb)

TS. Dương Cao Thái Nguyên

TS. Chu Hoàng Hà

105.000đ

31.500đ

16

Giáo trình nghiệp vụ an ninh kiểm soát

TS. Chu Hoàng Hà (cb)

ThS. Trần Quang Minh

ThS. Nguyễn Văn Dương

ThS. Đỗ Hoàng Anh

ThS. Nguyễn Quang Long

170.000đ

51.000đ

17

Giáo trình nghiệp vụ an ninh soi chiếu

TS. Chu Hoàng Hà (cb)

ThS. Trần Quang Minh

ThS. Nguyễn Văn Dương

ThS. Đỗ Hoàng Anh

ThS. Nguyễn Quang Long

160.000đ

48.000đ

18

Giáo trình hoạt động khai thác cảng HK - SB

PGS.TS. Dương Cao Thái Nguyên (cb)

TS Chu Hoàng Hà

TS Trương Quang Dũng

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

ThS. Phùng Thế Tám

ThS. Lê Ngô Ngọc Thu

ThS. Hoàng Trung Dũng

 

125.500 đ

37.500đ

19

Giáo trình kỹ thuật vi điều khiển

TS Hồ Ngọc Bá

ThS. Phạm Hùng Kim Khánh

115.000đ

34.500đ

20

Giáo trình nghiệp vụ phục vụ hành khách hàng không

TS Chu Hoàng Hà (cb)

ThS. Trần Quang Minh

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Mai Phương

ThS. Lê Ngô Ngọc Thu

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

ThS. Phùng Thế Tám

ThS. Ngô Lê Diệu Trinh

ThS. Hồ Phi Dũng

ThS. Hoàng Trung Dũng

ThS. Nguyễn Lê Huyền

160.000đ

48.000đ

21

Giáo trình nghiệp vụ phục vụ hàng hóa hàng không

TS Chu Hoàng Hà (cb)

ThS. Trần Quang Minh

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Mai Phương

ThS. Lê Ngô Ngọc Thu

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

ThS. Phùng Thế Tám

ThS. Ngô Lê Diệu Trinh

ThS. Hồ Phi Dũng

ThS. Hoàng Trung Dũng

ThS. Nguyễn Lê Huyền

149.500đ

44.500đ

 

TOP