THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀ THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

Thứ ba, 14:46 Ngày 24/10/2017.

Hội đồng tuyển sinh trình độ cao đẳng 2017 thông báo:

I. Danh sách thí sinh trúng tuyển và thí sinh đủ điều kiện tham gia đánh giá năng lực nghề nghiệp (NLNN):

1.  Thí sinh trúng tuyển (Tại đây)

2.  Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự đánh giá năng lực nghề nghiệp (Tại đây).

II. Tổ chức khám sức khoẻ:

1.  Đối tượng: Toàn thể danh sách thí sinh tại mục I;

2.  Thời gian: lúc 7g30 – 11g30 ngày 30/10/2017;

3.  Địa điểm: Học viện Hàng không Việt Nam, 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh;

III.  Kiểm tra ngoại hình:

1.  Đối tượng: thí sinh ngành Dịch vụ thương mại Hàng không;

2.  Thời gian: lúc 8g00 – 11g30 ngày 30/10/2017;

3.  Địa điểm: Học viện Hàng không Việt Nam, 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh;

IV.  Đánh giá khả năng tố chất KSKL:

1. Đối tượng: thí sinh ngành Kiểm soát không lưu

2. Thời gian: ngày 31/10/2017

    - 8g00 – 9g30: Kiểm tra Tiếng Anh;

    - 9g45 – 10g30: Đánh giá khả năng tố chất KSKL;

3. Nội dung đánh giá gồm 2 phần:

    a) Tiếng Anh: Thời gian 90 phút, gồm: từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và viết;

         Lưu ý: hình thức kiểm tra trắc nghiêm, Ứng viên mang theo bút chì và gôm

     b) Khả năng, tố chất nghề KSKL:

         - Thực hiện trên máy tính: thời gian tối đa: 4 phút, gồm: Kiểm tra khả năng trí nhớ (nhớ các con số và nhớ vị trí);

         - Thực hiện trên giấy: Thời gian: 15 phút , gồm: Kiểm tra khả năng định hướng không gian, tính toán và ra quyết định;

            Lưu ý: Thí sinh tham dự đánh giá năng lực nghề nghiệp mang theo CMND/CCCD.

4. Địa điểm: Học viện Hàng không Việt Nam, 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh;

V.  Làm thủ tục nhập học: 1 – 2/11/2017. Xem hướng dẫn tại đây

VI. Học chính thức: 6/11/2017.

TOP