THÔNG BÁO DANH SÁCH MIỄN KIỂM TRA TIẾNG ANH, TUYỂN THẲNG VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI CÚA CÁC THÍ SINH DỰ KIỂM TRA TIẾNG ANH TCN ĐỢT 3 - 2016

Thứ tư, 23:53 Ngày 21/12/2016.
Hội đồng tuyển sinh Trung cấp Nghề - năm 2016 thông báo danh sách:
1. Thí sinh được miễn kiểm tra tiếng anh và tuyển thẳng đợt 3-2016
2. Danh sách phòng thi thí sinh dự kiểm tra tiếng anh 
Ghi chú: Thí sinh không thuộc diện miễn kiểm tra tiếng anh hoặc tuyển thẳng, phải có mặt tại phòng thi vào lúc 7h30' sáng thứ 5 ngày 22/12/2016 tại dãy nhà E để tham gia kiểm tra tiếng anh xét tuyển đầu vào trung cấp nghề đợt 3-2016. Thí sinh đến muộn quá 15' sau khi tính thời gian làm bài thi thì không được vào phòng thi và xem như không tham gia kiểm tra.

Khi đi kiểm tra thí sinh nhớ mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe) để kiểm tra và bút chì, bút mực để làm bài.

Tải xuống:

Danh sách kiểm tra

Danh sách miễn

TOP