Tuyển sinh

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2018

Thứ tư, 09:33 Ngày 15/08/2018.

HĐTS HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG THÔNG BÁO

Để thuận tiện cho việc làm thủ tục nhập học, không mất nhiều thời gian chờ đợi cho Tân sinh viên (danh sách đại học  Danh sách cao đẳng) đề nghị các bạn Tân sinh viên chuẩn bị các hồ sơ và tuân thủ thời gian sau:

I. THỜI GIAN TẬP TRUNG CÁC TÂN SINH VIÊN CÁC NGÀNH NHƯ SAU:

1. Hệ Cao đẳng:

2. Hệ Đại học:

II. CHUẨN BỊ CÁC HỒ SƠ, GIẤY TỜ TRƯỚC NGÀY NHẬP HỌC:

1. Tải về “Giấy biên nhận hoàn thành thủ tục nhập học” (tại đây Mẫu 1 ), điền đầy đủ thông tin và in ra 2 bản. 1 bản sẽ để trong hồ sơ nhập học (dán ảnh), 1 bản mang theo để làm thủ tục nhập học (không cần dán ảnh).

2. Chuẩn bị và sắp xếp các giấy tờ sau theo thứ tự:

       

Lưu ý: - Đối với sinh viên cao đẳng chỉ cần chuẩn bị bổ sung các giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ xét tuyển đã nộp.

           - Đối với sinh viên đại học không cần mua bao đựng hồ sơ ở ngoài mà sử dụng bao đựng hồ sơ của trường.

III. CÁC KHOẢN PHÍ PHẢI CHUẨN BỊ: 

      

   IV. CÁC BƯỚC LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC: Các Tân sinh viên tập trung đúng thời gian theo mục I.

   

V. THỦ TỤC BẢO HIỂM Y TẾ

Bước 1: Sinh viên xem danh sách các bệnh viện KCB ban đầu tại website: http://bhxhtphcm.gov.vn/danh-muc/chitiet/329

Bước 2: Nộp phí BHYT 656.775đ (Hiệu lực thẻ từ 01/10/2018 đến 31/12/2019) theo mục 2 trong các bước làm thủ tục nhập học (nhận lại phiếu thu).

Bước 3: Cung cấp các thông tin Tên bệnh viện đăng kí khám chữa bệnh.

VI. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KÝ TÚC XÁ (Nếu có)

Bước 1:  Điền đơn xin ở ký túc xá và nội quy: Download tại đây;

Bước 2:  Chuẩn bị các giấy tờ diện gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo theo quy định của Nhà nước và các chế độ chính sách hiện hành;

Bước 3: Duyệt hồ sơ tại bàn đăng ký ký túc xá;

Bước 4: Đóng tiền tại bàn thu học phí.

TOP