Lịch sinh hoạt Tuần lễ Công dân - Sinh viên năm học 2018-2019 (tất cả các khóa)

Thứ bảy, 09:51 Ngày 25/08/2018.

Học viện HKVN thông báo Lịch sinh hoạt Tuần lễ công dân - sinh viên năm học 2018-2019 như sau:

- Các khóa ĐH K9, K10, K11 và Cao đẳng K1: Tải về

- Đại học K12: Tải về

- Cao đẳng K2: Tải về

TOP