Tuyển sinh

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH – SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

Thứ ba, 09:29 Ngày 21/08/2018.

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH – SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

Địa điểm học: Cơ sở 2: F100 - 18A/1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

1. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K2 (Từ 25/8 -28/08/2018)

Thứ

Ngày

Buổi

Thời gian

Số tiết

Nội dung

Báo cáo viên

Địa điểm

 

 

 

Thứ bảy

 

 

 

25/8

Sáng

7h00 – 08h00

 

- Ban Giám đốc gặp mặt tân sinh viên.

 

 

 

 

Hội trường F100

 

8h05 - 09h30

2

 - Quy chế học vụ

Phòng Đào tạo

09h30-10h30

2

- Quy chế, quy định, công tác HSSV, các chế độ chính sách đối với HSSV.

- Nội quy của Học viện

P.TCB&QLSV

10h30 -11h30

5

- Đoàn Học viện, Hội sinh viên.

Đoàn TN, Hội SV

Chiều

13h30 -17h30

 

5

- Hướng dẫn công tác Phòng cháy chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC

Chủ nhật

 

26/8

Sáng

07h30 -11h30

5

- Hướng dẫn Luật giao thông đường bộ

Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt

Chiều

13h30 -17h30

5

- Giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, mại dâm

Bệnh viện GTVT -TP. Hồ Chí Minh

Hội trường

 F100

 

 

Thứ hai

 

 

 

27/8

Sáng

07h30 -11h30

5

- Hướng dẫn Phương pháp học đại học

Đại học sư phạm – TP. Hồ Chí Minh

 

Chiều

 

13h30 -17h30

 

 

5

- Giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước; chủ quyền, chiến lược biển đảo cảu Việt Nam.

- Phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học.

Phòng An ninh văn hóa – Công an -TP. Hồ Chí Minh

Thứ ba

28/8

Sáng

7h30 -8h30

 

- Phổ biến tin học chuyên ngành hàng không

Trung tâm tin học ALI

8h30- 9h30

 

- Làm bài thu hoạch.

P.TCCB

 

09h30-11h30

 

- Gặp mặt Tân sinh viên chuyên ngành Dịch vụ Thương mại HK

Trung tâm Nghiệp vụ Hàng không

Hội trường F100

 

- Gặp mặt tân sinh viên chuyên ngành An ninh Hàng không.

Trung tâm Nghiệp vụ Hàng Không

 

- Gặp mặt đầu năm Tân sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông.

Khoa Điện tử viễn thông

G.205

 

- Gặp mặt tân sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật tàu bay và Kỹ thuật điện tử tàu bay.

Khoa Kỹ thuật hàng không.

G.305

 

- Gặp mặt đầu năm Tân sinh viên chuyên ngành Quản lý Hoạt động bay

Khoa Không Lưu

G.406

 
2. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K12 (28/08-31/08/2018)
 

Thứ

ngày

Ngày buổi

Thời gian

Số tiết

Nội dung

Báo cáo viên

Địa điểm

Thứ ba

28/8

Chiều

13h30-14h00

 

-Ban giám đốc gặp mặt tân sinh viên

 

Hội trường F100

14h00-15h30

 

- Quy chế học vụ, đào tạo

P. Đào tạo

15h00-16h00

2

- Quy chế, quy định, công tác HSSV, các chế độ chính sách đối với HSSV.

- Nội quy của Học viện

P.TCCB&QLSV

16h00-17h30

2

Đoàn Học viện, Hội sinh viên

Đoàn TN, Hội SV

Thứ tư

29/08

Sáng

7h30 -11h30

5

Hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC

Hội trường F100

Chiều

13h30-17h30

5

Hướng dẫn luật giao thông đường Bộ

Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt

Thứ năm

30/8

Sáng

7h30 -11h30

5

- Giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, mại dâm

Bệnh viện GTVT -TP. Hồ Chí Minh

Hội trường F100

Chiều

13h30-17h30

 

- Hướng dẫn Phương pháp học đại học

Đại học sư phạm – TP. Hồ Chí Minh

Thứ sáu

31/8

Sáng

7h30-11h30

5

- Giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước; chủ quyền, chiến lược biển đảo cảu Việt Nam.

- Phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học.

Phòng An ninh văn hóa – Công an -TP. Hồ Chí Minh

Hội trường F100

Chiều

13h30-14h30

 

- Hướng dẫn bằng tin học đáp ứng chuẩn đầu ra.

Trung tâm tin học ALI

Hội trường F100

14h30-15h30

 

- Làm bài thu hoạch.

P.TCCB

15h30-17h30

 

- Gặp mặt Tân sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Khoa Vận tải Hàng không

Hội trường F100

 

- Gặp mặt đầu năm Tân sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông.

Khoa Điện tử viễn thông

G.205

 

- Gặp mặt tân sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật tàu bay và Kỹ thuật điện tử tàu bay.

Khoa Kỹ thuật hàng không.

G.305

 

- Gặp mặt đầu năm Tân sinh viên chuyên ngành Quản lý Hoạt động bay

Khoa Không Lưu

G.406

 
TOP