Kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015

Thứ hai, 08:08 Ngày 24/08/2015.

Học viện HKVN thông báo kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 như sau:

1. Điểm trúng tuyển theo ngành và trình độ đào tạo

STT Mã ngành Trình độ và tên ngành Chỉ tiêu công bố Chỉ tiêu xét Trúng tuyển NV1 Trúng tuyển NV2 Trúng tuyển NV3 Trúng tuyển NV4 Tổng số TS trúng tuyển Điểm trúng tuyển ngành
1 C340101 Cao đẳng – Quản trị kinh doanh 100 100 18 62 28 3 111 16.25
2 C510302 Cao đẳng – Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 50 50 9 32 2 10 53 13
3 D340101 Đại học – Quản trị kinh doanh 500 500 478 62 1 0 541 18.25
4 D510302 Đại học – Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 100 100 66 36 0 0 102 18
5 D510606 Đại học – Quản lý hoạt động bay 50 50 50 0 0 0 50 22.25

 

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển: Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo. Điện thoại: (08) 38424762.

TOP