Tin tức học viên

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Thứ sáu, 15:40 Ngày 24/11/2017.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục, xác định được vai trò quan trọng của chất lượng giáo dục, Học viện Hàng không Việt Nam (HKVN) đã mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp Hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục.

Lịch trình cụ thể như sau: 

KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI :

            Ngày 16/11/2017: Khảo sát sơ bộ tại Trung tâm đào tạo phi công (cơ sở 3) của Học viện HKVN tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

            Ngày 17/11/2017: Khảo sát sơ bộ tại Học viện HKVN (cơ sở 1)

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI: Chi tiết xem tại đây

            Tại Học viện HKVN (cơ sở 1 và cơ sở 2): Từ ngày 05-09/12/2017.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

 

Đoàn khảo sát phục vụ đánh giá ngoài kiểm tra các hộp minh chứng

 

 

Lễ ký kết biên bản khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện Hàng không Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP