Danh sách và quyết định thí sinh trúng tuyển Đại học Vừa làm vừa học năm 2015

Thứ sáu, 08:12 Ngày 08/01/2016.

Quý phụ huynh, thí sinh xem danh sách và quyết định trúng tuyển Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2015 dưới đây:

Công nhận trúng tuyển

Kể từ ngày 01/12, Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 có sự thay đổi thành viên, vui lòng xem quyết định  tại đây

TOP