Các nguồn học liệu mở theo chủ đề

1. Các nguồn học liệu mở chuyên ngành Quản trị kinh doanh

        Bao gồm các nguồn học liệu mở thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh, tài chính, quản trị du lịch, kinh tế, thương mại, marketing,... Truy cập TẠI ĐÂY

2. Các nguồn học liệu mở chuyên ngành Hàng không

         Bao gồm các nguồn học liệu mở về lĩnh vực Hàng không như : vận tải hàng không, kiểm soát không lưu, cảng hàng không, kỹ thuật hàng không,..Truy cập  TẠI ĐÂY

3. Các nguồn học liệu mở chuyên ngành Điện tử Viễn thông Hàng không

           Bao gồm lĩnh vực điện tử cơ bản, kỹ thuật, truyền thông, điện tử viễn thông hàng không,...Truy cập TẠI ĐÂY

4. Các nguồn học liệu mở thuộc các môn cơ bản khác

           Bao gồm các nguồn học liệu mở cung cấp tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như ngoại ngữ, toán, vật lí, luật, triết học, tin học, giáo dục,…Truy cập TẠI ĐÂY

TOP